Wat moet men aan de bijkomende equipotentiaalverbinding aansluiten in een badkamer ? Hoe moet men het uitvoeren?

Een bijkomende equipotentiaalverbinding verbindt:

  • Alle vreemde geleidende delen en de massa's van het elektrisch materiaal in de volumes 0, 1, 1bis, 2 en 3, met uitzondering van de massa's van het elektrisch materiaal op zeer lage veiligheidsspanning ;
  • Alle metalen delen die gelijktijdig genaakbaar zijn, zowel de massa's van vaste elektrische machines en toestellen als vreemde geleidende delen; flagyl over the counter
  • De beschermingsgeleiders van alle elektrische machines en toestellen met inbegrip van degene die worden gevoed via stopcontacten.

De bijkomende equipotentiaalverbinding mag verwezenlijkt worden hetzij met geleidende delen zoals metalen gebinten, hetzij met bijkomende geleiders, hetzij met een combinatie van beide. De geleiders moeten geel/groen geïsoleerd worden en ze moeten een minimumdoorsnede hebben van 2,5 mm² als ze mechanisch beschermd zijn (in buis) of van 4 mm² als ze niet mechanisch beschermd zijn.