Wat moet het dossier van de huishoudelijke elektrische installatie bevatten?

Het dossier van een huishoudelijke elektrische installatie moet in drievoud opgemaakt worden. Een exemplaar moet in het bezit zijn van de eigenaar of de beheerder van de elektrische installatie, het andere moet bewaard worden door de eventuele huurder en de derde voor het keuringsorganisme.
Het dossier van de huishoudelijke elektrische installatie moet het volgende bevatten:

  1. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;
  2. het(de) situatieschema('s) van de elektrische installatie;
  3. het of de proces(sen)-verbaal van overeenstemming van de elektrische installatie;
  4. eventueel het of de proces(sen)-verbaal van controle van de elektrische installatie; show
  5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materiaal de veiligheidswaarborgen biedt die bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
  6. eventueel dezelfde documenten als onder 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging
  7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging die niet als belangrijk kan worden beschouwd, of elke uitbreiding die niet aanzienlijk is en die zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.