Veelgestelde vragen


Antwoord:

In het algemeen plaatst men een leiding die 4 actieve geleiders bevat, zoals bijvoorbeeld:

 • een XVB-kabel (VVB) 2x10mm² of 4x10mm²
 • een EXVB-kabel, alleen geplaatst
 • VOB-geleiders in niet vlamverspreidende buizen uit thermoplastisch materiaal of in PVC-buizen,
 • ...

Vermijd kabels met een metalen bewapening zoals EVAVB, XFVB (VFVB) kamagra 100. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de eventuele bijzondere uitwendige invloeden zoals bijvoorbeeld voedingskabels die aan mechanische invloeden worden blootgesteld, enz.
Noot : gelieve voor de voeding van uw meter rekening te houden met de eventuele bijzondere voorschriften van de netbeheerder (Synergrid, Infrax, Eandis, Sibelga, ORES,…). Zij leggen bijvoorbeeld specifieke voorschriften op voor de elektrische aansluiting van uw installatie (kabeltype, plaatsingwijze, plaats van de meter, enz.).

Antwoord:

Een bijkomende equipotentiaalverbinding verbindt:

 • Alle vreemde geleidende delen en de massa's van het elektrisch materiaal in de volumes 0, 1, 1bis, 2 en 3, met uitzondering van de massa's van het elektrisch materiaal op zeer lage veiligheidsspanning ;
 • Alle metalen delen die gelijktijdig genaakbaar zijn, zowel de massa's van vaste elektrische machines en toestellen als vreemde geleidende delen; flagyl over the counter
 • De beschermingsgeleiders van alle elektrische machines en toestellen met inbegrip van degene die worden gevoed via stopcontacten.

De bijkomende equipotentiaalverbinding mag verwezenlijkt worden hetzij met geleidende delen zoals metalen gebinten, hetzij met bijkomende geleiders, hetzij met een combinatie van beide. De geleiders moeten geel/groen geïsoleerd worden en ze moeten een minimumdoorsnede hebben van 2,5 mm² als ze mechanisch beschermd zijn (in buis) of van 4 mm² als ze niet mechanisch beschermd zijn.

Antwoord:

Het dossier van een huishoudelijke elektrische installatie moet in drievoud opgemaakt worden. Een exemplaar moet in het bezit zijn van de eigenaar of de beheerder van de elektrische installatie, het andere moet bewaard worden door de eventuele huurder en de derde voor het keuringsorganisme.
Het dossier van de huishoudelijke elektrische installatie moet het volgende bevatten:

 1. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;
 2. het(de) situatieschema('s) van de elektrische installatie;
 3. het of de proces(sen)-verbaal van overeenstemming van de elektrische installatie;
 4. eventueel het of de proces(sen)-verbaal van controle van de elektrische installatie; show
 5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materiaal de veiligheidswaarborgen biedt die bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
 6. eventueel dezelfde documenten als onder 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging
 7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging die niet als belangrijk kan worden beschouwd, of elke uitbreiding die niet aanzienlijk is en die zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.
Antwoord:
Antwoord:

zekeringenkast

Als je een zekeringenkast hebt zoals deze kan je ze beter vervangen. De oude bedradingen, defecte zekeringhouders en losse draden zijn een gevaarlijke situatie.

In dit geval kunnen de meervoudige zekeringkasten  worden samen gebracht tot één zekeringenkast.